Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Приложение 5 - Подаване на информация за предоставяне на българския пазар на биогорива: от разпространители/ дистрибутори, лица, които въвеждат от ес и лица, които внасят от трети страни
Описание на услугата
Подаване на тримесечна и годишна информация
Резултат от услугата
Необходими документи
  • други документи
  • Пълномощно
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0