Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Прехвърляне от фонд
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Документ удостоверяващ сделката
  • други документи
  • Пълномощно
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0