Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Приложение 2 - Подаване на тримесечна и годишна информация за производство на тoплинна енергия от възобновяеми източници
Описание на услугата
Подаване на тримесечна и годишна информация
Резултат от услугата
Необходими документи
  • други документи
  • Пълномощно
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0