Подмяна на съществуващ с нов автономен климатизатор за отопление/охлаждане в отделни помещения в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване

Сезозен коефициент на трансформация на стария автономен климатизатор Сезонен коефициент на трансформация на новия автономен климатизатор Номинална хладилна мощност на оборудването Ефективен годишен брой часове на работа с номинална мощност Общ годишен брой часове на работа на оборудването Коефициент за частичен товар (при липса на данни се приема 0,58) Спестено количество енергия от подмяна на съществуващ с нов автономен климатизатор за една година
EERc EERн Pʄn nh ƞ' ʄu FESINKL
kW часа часа kWh/год.