Подмяна на съществуващи домакински уреди (хладилници, перални, телевизори и т.н.) в жилищни сгради

Средно годишно потребление на енергия от стария уред Средно годишно потребление на енергия от уред Единична икономия на енергия
AECc AECн FESD
kWh/год. kWh/год. kWh/уред/год.