Заместване на съществуващо офис оборудване (компютри, монитори, принтери, факсове и т.н.) в сгради за обществено

Електрическа мощност на старото оборудване в активен режим Електрическа мощност на новото оборудване в активен режим Часове на работа на оборудването в активен режим Електрическа мощност на старото оборудване в стендбай режим Електрическа мощност на новото оборудване в стендбай режим Часове на работа на оборудването в стендбай режим Спестено количество енергия от единица офис оборудване от даден тип при подмяна на съществуващо оборудване в сгради за обществено обслужване Активен режим Спестено количество енергия от единица офис оборудване от даден тип при подмяна на съществуващо оборудване в сгради за обществено обслужване Стендбай режим
PAc PAн ha PSc PSн hсб FESo FESo
W W часа W W часа kWh/год. kWh/год.