Методики разработени по проект ТБС

info Методиките не са одобрени
Монтаж на нов газов котел с енергиен клас „4 звезди“ или подмяна на съществуваш от по-нисък клас Свали Отвори
Подмяна на бойлер на газ с отворена горивна камера и пилотен пламък с бойлер на газ със затворена камера и пиезоелектрическо запалване Свали Отвори
Използване на малки системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенератори) за домакински нужди Свали Отвори
Монтаж на термопомпа тип въздух/вода или вода/вода за отоплителни нужди на жилищни сгради Свали Отвори
Използване на системи за оползотворяване на отпадна топлина в циркулационни системи Свали Отвори
Енергоефективно проектиране с оптимизиране топлинните свойства на строителните материали Свали Отвори
Подмяна на електрически бойлер с газов бойлер със затворена камера и пиезоелектрическо запалване Свали Отвори
Монтиране на термопомпен бойлер с електрически нагревател за производството на бгв в съществуващи инсталации Свали Отвори
Използване на високоефективни UPS Свали Отвори
Монтаж на термостатичен вентил Свали Отвори
Монтиране на фотоволтаични слънчеви панели Свали Отвори
Монтиране на сензори за контрол на осветлението Свали Отвори
Монтиране на системи за автоматизация и управление на отоплението в жилищни сгради (системи за автоматизация и управление на сгради, bacs), съгласно стандарта UNI EN 15232 Свали Отвори
Монтиране на термопомпа тип въздух/въздух в сгради Свали Отвори
Монтиране на аератори и ограничители за батерии Свали Отвори
Регулиране на слънчевата радиация през остъклени стени при лятно охлаждане Свали Отвори
Монтиране на електронна система за регулиране оборотите на асинхронен двигател Свали Отвори
Монтиране на електрически двигатели с по-висок коефициент на полезно действие Свали Отвори
Монтиране на честотни преобразуватели (инвертори) на електрически двигатели на въздушни компресори (pn>=11kW) Свали Отвори
Монтиране на честотни преобразуватели на електрически двигатели във вентилационни системи Свали Отвори
Монтиране на хладилни машини с въздушно или водно охлаждане в индустрията Свали Отвори
Монтиране на регулатор на фактора на мощността на електрически двигатели Свали Отвори
Монтаж на компресор за механична рекомпресия на пара при дестилация на разтвори Свали Отвори
Използване на системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенерация) в индустрията Свали Отвори
Нови енергоефективни компресори или повишаване ефективността на съществуващи Свали Отвори
Монтаж на честотни преобразуватели (инвертори) на електрически двигатели за управление на дебита в помпени системи с мощност над 20 kW Свали Отвори
Оползотворяване на отпадната топлина в индустриални процеси Свали Отвори
Използване на компресори с външно захранване със студен въздух Свали Отвори
Подмяна на неработещи кондензни гърнета или монтиране на нови Свали Отвори
Монтиране на електронни системи за управление и оптимизиране на инсталации за сгъстен въздух Свали Отвори
Монтиране на горелка със система за рекупериране на отпадна топлина индустриални пещи Свали Отвори
Увеличаване използването на електрически автомобили за транспорт на пътници Свали Отвори
Използване на дизелови двигатели с допълнителна горивна камера Свали Отвори
Монтиране на гуми с ниско съпротивление на превозни средстава Свали Отвори
Контролиране на налягането в гумите на товарните превозни средства: автоматични датчици за контрол на налягането в гумите Свали Отвори
Използване на горивни добавки за повишаване ефективността на работа на двигателя Свали Отвори
Използване на пътнически автомобили с хибридно задвижване Свали Отвори
Подобряване на енергийната ефективност на вентилационни системи след монтаж на високоефективни вентилатори Свали Отвори
Монтаж на абсорбционна термопомпа с номинална мощност по-висока от 400 kW за отопление и производство на топла вода Свали Отвори
Подмяна на лампи на светофари с нажежаема жичка с LED лампи Свали Отвори