Монтиране на честотни преобразуватели (инвертори) на електрически двигатели на въздушни компресори (pn>=11kW)