Монтиране на регулатор на фактора на мощността на електрически двигатели