Монтаж на компресор за механична рекомпресия на пара при дестилация на разтвори