Подмяна на неработещи кондензни гърнета или монтиране на нови