Използване на пътнически автомобили с хибридно задвижване