Подмяна на електрически бойлер с газов бойлер със затворена камера и пиезоелектрическо запалване