Монтиране на термопомпен бойлер с електрически нагревател за производството на бгв в съществуващи инсталации