Монтаж на абсорбционна термопомпа с номинална мощност по-висока от 400 kW за отопление и производство на топла вода