Използване на горивни добавки за повишаване ефективността на работа на двигателя