Монтиране на хладилни машини с въздушно или водно охлаждане в индустрията