Монтиране на системи за автоматизация и управление на отоплението в жилищни сгради (системи за автоматизация и управление на сгради, bacs), съгласно стандарта UNI EN 15232