Монтиране на електрически двигатели с по-висок коефициент на полезно действие