Монтиране на горелка със система за рекупериране на отпадна топлина индустриални пещи