Монтиране на електронна система за регулиране оборотите на асинхронен двигател