Монтаж на честотни преобразуватели (инвертори) на електрически двигатели за управление на дебита в помпени системи с мощност над 20 kW