Увеличаване използването на електрически автомобили за транспорт на пътници