Подмяна на бойлер на газ с отворена горивна камера и пилотен пламък с бойлер на газ със затворена камера и пиезоелектрическо запалване