Експресна оценка

Обновяване на изолацията и отоплителната инсталация на съществуващи жилищни сгради и сгради за обществено обслужване Свали Отвори
Обновяване на сградните ограждащи конструкции и елементи (стени, покриви, прозорци) на съществуващи жилищни сгради Свали Отвори
Нови нормативни изисквания за енергийни характеристики на жилищни сгради и сгради за обществено обслужване Свали Отвори
Подмяна на съществуващ котел в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване Свали Отвори
Подмяна на съществуващ с нов автономен климатизатор за отопление/охлаждане в отделни помещения в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване Свали Отвори
Използване на слънчеви колектори за гореща вода за битови нужди в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване Свали Отвори
Подмяна на съществуващи домакински уреди (хладилници, перални, телевизори и т.н.) в жилищни сгради Свали Отвори
Подмяна на съществуващи лампи в жилищни сгради или в сгради за обществено обслужване Свали Отвори
Заместване на съществуващо офис оборудване (компютри, монитори, принтери, факсове и т.н.) в сгради за обществено Свали Отвори
Енергийно спестяване в индустрията (в рамките на директивата) Свали Отвори
Енергийно спестяване в автомобилния транспорт Свали Отвори