Информация за извършено обслeдване за енергийна ефективност на нови сгради (сертификат за проектни енергийни характеристики)

Наименование на услугата
Информация за извършено обслeдване за енергийна ефективност на нови сгради (сертификат за проектни енергийни характеристики)
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Сертификат за енергийна ефективност
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0