Информация за извършено обслeдване за енергийна ефективност на нови сгради (сертификат за проектни енергийни характеристики)

Наименование на услугата
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Сертификат за енергийна ефективност
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0 лв.