Доклад от проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации

Наименование на услугата
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Доклад за проверка на климатични инсталации
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0 лв.