Декларация за задължения по чл. 57 ал. 5 от ЗЕЕ

Наименование на услугата
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Декларации за задължения по чл. 57 ал. 5 от ЗЕЕ
  • Пълномощно
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0 лв.