Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители

Наименование на услугата
Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0