Информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Наименование на услугата
Информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Форма за предоставяне на информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0