Годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания (Чл. 63, Ал. 8 от ЗЕЕ)

Наименование на услугата
Годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания (Чл. 63, Ал. 8 от ЗЕЕ)
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания (Чл. 63, Ал. 8 от ЗЕЕ) (EXCEL)
  • Пълномощно
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0