Express evaluation

ENG Обновяване на изолацията и отоплителната инсталация на съществуващи жилищни сгради и сгради за обществено обслужване
ENG Обновяване на сградните ограждащи конструкции и елементи (стени, покриви, прозорци) на съществуващи жилищни сгради
ENG Нови нормативни изисквания за енергийни характеристики на жилищни сгради и сгради за обществено обслужване
ENG Подмяна на съществуващ котел в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване
ENG Подмяна на съществуващ с нов автономен климатизатор за отопление/охлаждане в отделни помещения в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване
ENG Използване на слънчеви колектори за гореща вода за битови нужди в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване
ENG Подмяна на съществуващи домакински уреди (хладилници, перални, телевизори и т.н.) в жилищни сгради
ENG Подмяна на съществуващи лампи в жилищни сгради или в сгради за обществено обслужване
ENG Заместване на съществуващо офис оборудване (компютри, монитори, принтери, факсове и т.н.) в сгради за обществено
ENG Енергийно спестяване в индустрията (в рамките на директивата)
ENG Енергийно спестяване в автомобилния транспорт