По видове ВИ

ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ПО ВИДОВЕ ВИ
Вид ВИЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ (бр.)Инсталирана мощност
Дървесина34.050000
Черна луга117.200000
Сметищен газ10.834000
Газ от пречиствателни станции за отпадни води13.189000
Биогаз3138.696000
Слънчева енергия104893 670.817918
Вятърна енергия193706.395000
Водна енергия2772 374.614400