По видове ВИ

ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ПО ВИДОВЕ ВИ
Вид ВИЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ (бр.)Инсталирана мощност
Дървесина11.300000
Селскостопанска биомаса11.750000
Черна луга117.200000
Сметищен газ10.834000
Газ от пречиствателни станции за отпадни води13.189000
Биогаз3138.696000
Слънчева енергия67631 672.810940
Вятърна енергия193706.395000
Водна енергия2742 372.569400