По видове ВИ

ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ПО ВИДОВЕ ВИ
Вид ВИЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ (бр.)Инсталирана мощност
Дървесина11.300000
Селскостопанска биомаса22.550000
Черна луга117.200000
Сметищен газ10.834000
Газ от пречиствателни станции за отпадни води13.189000
Биогаз3037.896000
Слънчева енергия74962 102.120743
Вятърна енергия193706.395000
Водна енергия2762 373.934400