Заявление за прехвърляне от фонд

Наименование на услугата
Заявление за прехвърляне от фонд
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Пълномощно
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0