Заявление за отмяна и издаване на 2 или повече УЕС

Наименование на услугата
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Заявление за отмяна и издаване на 2 или повече удостоверения за енергийни спестявания
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0 лв.