Заявление за използване на издадени УЕС за доказване на индивидуални цели

Наименование на услугата
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Заявление за използване на издадени удостоверения за енергийни спестявания за доказване на индивидуални цели
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0 лв.