Информация за извършено обслeдване на сграда в експлоатация

Наименование на услугата
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Сертификат за енергийна ефективност
  • Резюме от обследването за енергийна ефективност в формат .xls или .xlsx
  • Доклад от обследването за енергийна ефективност
  • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 44, ал. 4 ЗЕЕ
  • Протокол за приемане на резултатите от обследването по чл. 19 от Наредба № 16-1594
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0 лв.