Уведомление за промяна на техническо средство или трудовия договор на дадено лице

Наименование на услугата
Уведомление за промяна на техническо средство или трудовия договор на дадено лице
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0