Искане за издаване на дубликат на удостоверение

Наименование на услугата
Искане за издаване на дубликат на удостоверение
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
60