Декларация за прилагане на система за управление на енергията или на околната среда

Наименование на услугата
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Валиден сертификат на системата
  • Заверено копие/Извадка от системата
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0 лв.