Декларация за прилагане на система за управление на енергията или на околната среда

Наименование на услугата
Декларация за прилагане на система за управление на енергията или на околната среда
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Валиден сертификат на системата
  • Заверено копие/Извадка от системата
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0