Предоставяне на информация от лицата вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ

Наименование на услугата
Предоставяне на информация от лицата вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Форма за предоставяне на информация от лицата вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0