Подаване на Декларации за притежание и доклади от проверка на Отоплителни и климатични инсталации

Декларация за притежание на отоплителна инсталация с водогрейни котли

Декларация за притежание на климатични инсталации

Доклад от проверка за енергийна ефективност на водогреен котел

Доклад от проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации