Енергия от ВИ - документи за издаване, прехвърляне на гаранции за произход и тримесечна и годишна информация

Заявление за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници

Заявление за издаване на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници

Заявление за прехвърляне на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници

Приложение 1 - Подаване на тримесечна и годишна информация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

Приложение 2 - Подаване на тримесечна и годишна информация за производство на тoплинна енергия от възобновяеми източници

Приложение 4 - Подаване на тримесечна и годишна информация за производство на биогорива и течни горива от биомаса

Приложение 5 - Подаване на информация за предоставяне на българския пазар на биогорива: от разпространители/ дистрибутори, лица, които въвеждат от ес и лица, които внасят от трети страни

Приложение 6 - Подаване на тримесечна и годишна информация за производство на газ от възобновяеми източници

Заявление за прехвърляне от ФСЕС