Подаване на декларация по чл. 57,ал. 5 от ЗЕЕ, обследване за ЕЕ на сгради, пр.системи, предприятия и външно изкуствено осветление

Декларация за задължения по чл. 57 ал. 5 от ЗЕЕ

Информация за извършено обслeдване на сграда в експлоатация

Информация за извършено обслeдване за енергийна ефективност на нови сгради (сертификат за проектни енергийни характеристики)

Информация за извършено обслeдване на предприятие/промишлена система

Информация за извършено обслeдване на система за изкуствено осветление

Декларация за прилагане на система за управление на енергията или на околната среда